Μαγνητικές Τομογραφίες

1,5 Tesla

 • Αγγειογραφίες όλου του σώματος χωρίς σκιαγραφικό υγρό
 • Εγκεφάλου / Σπλαχνικού κρανίου /
 • Θωρακικής Κοιλιακής χώρας
 • MRS Εγκεφάλου
 • Μαγνητική τομογραφία καρδιάς
 • Μαγνητική Τομογραφία ήπατος για φορτίο σιδήρου (για ασθενείς με αιμοσιδήρωση)
 • MRCP-Χολαγγειογραφια
 • Πυελογραφία
 • Σπονδυλικής στήλης
 • Μυοσκελετικού συστήματος
 • 3D ανασύνθεση

Κλείστε ραντεβού

Φόρμα Επικοινωνίας