Eξετάσεις

Eξετάσεις

Σκοπός μας είναι το αξιόπιστο αποτέλεσμα στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, ώστε να αποτελέσει άριστο εργαλείο στα χέρια του κλινικού Ιατρού.

Για το λόγο αυτό το αποτέλεσμα ελέγχεται πάντα με βάση το ιστορικό του εξεταζόμενου.

Γενικές Εξετάσεις

Ειδικές Εξετάσεις

Κλείστε ραντεβού

Φόρμα Επικοινωνίας