Ψηφιακό Ακτινολογικό

Siemens Iconos R200

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ
• Όλου του σώματος
• Πυελογραφία – ΝΟΚ
• Διάβαση οισοφάγου
• Σαλπιγγογραφία

Toshiba Vantage Atlas

Μαγνητικός Τομογραφός

Sectra Microdose

Ψηφιακός Τομοσυνθετικός Μαστογράφος

Planmeca Promax 3D

Ογκομετρικός Τομογράφος

Toshiba Aquilion 64

Αξονικός Τομογράφος

Siemens Iconos R200

Ψηφιακό Ακτινολογικό